Menu

De 5 sakerna du måste veta om att gå på begravning

0 CommentsInför en begravning man ska gå på kan det uppkomma många frågor. Är man inte direkt närstående kan frågan om man betraktas som närstående väckas. Vanligen är de allra närmaste:

 • Make och maka
 • Döttrar och söner
 • Döttrars och söners partners
 • Barnbarn
 • Moder och fader om de är i livet
 • Syskon
 • Svärmor och svägerska, svärfar och svåger
 • Syskons döttrar och söner
 • På familjens begäran kan även kusiner vara närstående
 • Bonusbarn som haft en nära relation kan räknas
 • Ex-maka eller ex-man räknas aldrig som närstående

Om du är närstående eller inte påverkar vilka saker du måste känna till.

De 5 viktigaste sakerna att tänka på och känna till om att gå på begravning

1. Kom i god tid, var säker och beräkna att komma minst tjugo eller trettio minuter för tidigt. Att komma försent till en begravning betraktas näst intill som dödssynd.

2. Kläder är inte lika viktigt som förr men man klär sig med fördel i mörka kläder även om valfri klädsel angetts. Svart slips är anbefallt till kostym eller kavaj om man inte är närstående, de bär vit slips.

3. När du inträder i kyrkan eller kapellet: Gå gången fram till kistan och stanna till. Män bugar lätt och kvinnor niger. Därefter vänder du ner till den bänkrad du skall sitta på. Om du inte är nära anhörig nickar eller bugar du dig lätt när du passerar de främre bänkraderna där de närmast sörjande sitter. För att visa dem aktning i deras sorg. Avlägsen släkt sätter sig bakom familjen som sörjer. Bekanta och kollegor sätter sig på motsatt sida. Övriga begravningsgäster sprider ut sig med början framifrån, lämna ingen bänkrad tom.

4. Ifall du blir utsedd till kistbärare: Som regel har man sex karlar men även kvinnor kan numer utses till detta hedersuppdrag. Av dessa bär de som är närmast den avlidne huvudänden, det vill säga sist i kistans riktning som den skall bäras. Av dessa två går den som är absolut närmast på vänstra sidan om den avlidne, dennes hjärtsida. Klädsel för män bör absolut vara svart kostym, för kvinnliga kistbärare svart dräkt. Svarta handskar är att fördra. Skulle familjen inte kunna ordna sex kistbärare kan man be begravningsbyrån om hjälp. Barnkistor förs endast av fyra bärare.

5. Kistan bärs ut ur kyrkan eller kapellet till musik från orgel. De närmaste går först direkt efter kistan övriga följer efter till gravsättningen. Kistan sänks ner i graven. Prästen läser och kastar mull ner på kistan. Sedan går anhöriga i turordning fram till graven och kastar ner blommor eller minnessaker, övriga därefter. Vid detta tillfälle kan den som vill hålla ett kort tal till den döde. Sist håller prästen bön, sjunger psalmsång som alla kan delta i. Sist rings i kyrkklockorna och begravningsakten avslutas.


Efter begravningen
Efter begravningen vidtar eventuell minnesstund. Denna är vanlig men absolut inte obligatorisk. Var försäkrad om att du är inbjuden dit innan du följer med. Annan vett och etikett är att alltid vara tystlåten under begravningen, skratta inte eller var högljudd. Visa aktning både till den avlidne och dennes anhöriga. Om du har kontakt personligen med de anhöriga, fråga om du behöver ställa upp som kistbärare ifall du tror att du orkar med det.

vw-education-lite