Menu

Hitta bästa begravningsbyrån


En självklarhet vid val av begravningsbyrå är att den ligger i närområdet. Runt större tätorter finns det naturligt nog fler företag och i glesbygd kan det vara ganska tunnsått och långt till närmsta. Fördelat över landet finns något mer än 500 byråer, exakt antal är lite svårt att fastställa då inte alla är auktoriserade. Det rör sig om SBF Sveriges Begravningsbyråers Förbund dit bara auktoriserade byråer får anslutas, Fonus som är en folkrörelseägd kooperativ förening som har kontor i både Norge och Sverige samt ett antal helt fristående byråer varav en del är auktoriserade och en del inte. Det finns inget krav på auktorisation så valet är fritt.

Prisfråga eller kvalitetsfråga
Arbetet med att hitta en bra begravningsbyrå kan man göra via dator men det allra bästa är att höra med släkt och bekanta. Ifall det finns erfarenhet från någon byrå så är det ett plus. Antingen har de skött jobbet bra och kan då få förnyat förtroende. Eller så var det inte bra och då är det bäst att välja en annan. Vill man så går det att välja ut ett par tre byråer och besöka dem personligen. Det intryck man får och prisuppgifter avgör vem man väljer. I det läget, begär offert.

Begravningsbyråerna är behjälpliga med

 • Med val av kista
 • Kistläggning av den avlidne, dvs. påklädning med mera
 • Transporter av kistan
 • Vill man så låter man byrån sköta minnesstunden
 • Kan hjälpa till med juridiska spörsmål
 • På uppdrag utreder de dödsboet och upprättar bouppteckning
 • Frågor om testamenten och arv kopplar till advokat vid behov
 • Kan hjälpa till med kistbärare

Hitta via webb

Om man inte har en aning om vilken byrå man ska kontakta kan det första steget vara att konsultera internet. En sökning på “begravningsbyråer Norrköping” ger följande resultat:

 • Lavendla Begravningsbyrå, finns på drygt 200 orter i landet
 • Fonus begravningsbyrå, kan man hitta på 179 platser i Sverige
 • Björkdahls Begravningsbyrå, ingår i Westergrens Begravningsbyråer som finns med 8 kontor över Östergötland
 • Östgöta Begravningsbyrå med kontor i Norrköping och Finspång
 • Fondkistan finns på 6 platser i Sverige: Norrköping, Nyköping, Karlskoga, Helsingborg, Göteborg och Borlänge

Vad ska en byrå göra?
En begravningsbyrå ska vara ett stöd och hjälp i den svåra stund som ett frånfälle är. De skall ha god erfarenhet från dödsfall och hur man skall hantera de närmaste. Begravningsbyråerna skall vara öppna för alla önskemål om vilken service som de ordnar med och vilka delar som de anhöriga sköter själva. En byrå skall erbjuda kostnadsfri rådgivning.

vw-education-lite